FacebookYoutube
פרופילי אלומיניום
עיבוד מתכות
פרזול משאיות ונגררים
קרונות קשר
ניקל
צינורות
חישולים
מתכות
נירוסטה
 יבוא:  פרופילי אלומיניום  l  מתכות וחלקי מכאניקה  l  ייצוג יצרנים מובילים  l פתרונות וטכנולוגיות l  מוצרי מדף סטנדרטיים  l  מוצרים לפי תכן לקוח l  מלאים אלומיניום ניקל  l   
          וקידום יצוא תוצרת הארץ
 
טכנולוגיות: שיחול, חישול, יציקות, עיבוד שבבי, יציקות, עיבוד מתכת בחם וקר, טפולים תרמים, ציפוי וצבע

מוצרים: פרופילים, צינורות, מוטות, קורות, פלטות, פחים, סרטים, פירזול, קשיחים וקרונות קשר מוכנים

חומרים: אלומיניום, נירוסטה, ניקל, טיטניום, קוואר, אינוואר, ניטינול, ברזל וחומרים יחודיים

בנוסף: מטפלים בדרישות רכש לחומרים נוספים לפי דרישת הלקוח תוך כדי שימוש ברשת הקשרים הבינ"ל והיכולות לאתר מקורות אספקה איכותיים ותחרותיים, זאת בהתאם ליתרונם היחסי, טכנולוגי, כלכלי, מיקום גאוגרפי כל זאת תוך כדי מינוף כח הקנייה של סה"כ לקוחותינו

 
מלאי עדכני של חומרים  אלומיניום >>   ניקל >>